DOFINANSOWANIE NFZ

Świadczenia w ramach NFZ
Dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocnyczych jest czasem jedyną drogą aby móc nabyć potrzebny sprzęt. Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17.12.2004r. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.

 Przydatne linki :