COVID

NOWOŚĆ

TLEN INHALACYJNY MEDYCZNY W PUSZCE 14L

 

W stałej sprzedaży posiadamy:

- rękawice jednorazowe

   Vinylowe , Latexowe , Nitrylowe

- maseczki jedno i wielorazowe

- przyłbice i miniprzyłbice

- środki dezynfekcyjne do rąk i powierzchni